Επικοινωνια

Πατριωτικός Σύνδεσμος Καλαρρυτών 
"Η Πίνδος"

Διεύθυνση: Δωδώνης 7, Ιωάννινα, 45221

Τηλέφωνο: 26510 37440

e-mail: info@kalarrytes.com
             aposkats1945@gmail.com
             tgogakis@yahoo.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις